išspraginti

išspraginti
1 išsprãginti tr. , išspragìnti 1. Rtr, Š, Ser padaryti, kad išspragėtų, suskrudinti, apdeginti. | refl. tr. : Išsisprãginęs miežių, pasilesink gaidį ir tada jau leisk kapotynių Š. 2. Ser kurį laiką spraginti, kepinti. 3. šaudant išvaryti: Priešą išspraginsime iš savo apylinkių! . 4. kaitinant ištrupinti: Jeigu puodą išsprãgysi, gausi naują nupirkt Skr. \ spraginti; apspraginti; atspraginti; išspraginti; paspraginti; perspraginti; prispraginti; suspraginti; užspraginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išspraginti — išsprãginti vksm. Išsprãginti kukurūzùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išspraginti — 2 išspragìnti tr. išpūsti, išversti, išplėsti (akis): Kad išspragìno akis prieš mane! Jrb. Ko žiūri akis išspragìnęs?! Jrb. I ji išsigandus, akis išspragìnus Erž. ◊ akìs išspragìnęs atidžiai (žiūri, stebi): Žiūrėjau akìs išspragìnęs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspraginti — 1 apsprãginti tr. apkepinti, apskrudinti: Apsprãgyk bulvių Lp. spraginti; apspraginti; atspraginti; išspraginti; paspraginti; perspraginti; prispraginti; suspraginti; užspraginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspraginti — 1 atsprãginti tr. 1. Š, Ser paskrudinti. 2. atlaužti (šautuvo gaiduką): Atspragìnti yra užvilkti gaidelį šaudyklės J. spraginti; apspraginti; atspraginti; išspraginti; paspraginti; perspraginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspraginti — 2 nuspragìnti tr. menk. nudvasinti, nugaišinti: Jos karvę tyčia nuspragìno Ll. spraginti; įsispraginti; išspraginti; nuspraginti; paspraginti; suspraginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspraginti — 1 pasprãginti, paspragìnti Rtr 1. tr. NdŽ, Ser, Kltn, Jrb, Ob, Kp padeginti, paskrudinti: Kad košė būtų biresnė, grikių kruopos paspraginamos orkaitėje rš. Reiks miežių pasprãgint ir kruopų išvirt Mlk. Kap supili žirnius in pečių juos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspraginti — 2 paspragìnti tr. 1. Gr kiek išplėsti, išpūsti, išsprogdinti (akis): Žiūra akis paspragìnęs Pj. Akis paspragìno vaikas i žiūria į mamą Jrb. Pamatė, akis paspragìno – nebegali atsitraukti KlK11,79(Pj). 2. žr. 2 suspraginti 2: ^ Šalta šalta,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perspraginti — 1 perspraginti tr.; Ser per daug suspraginti, sukepinti. spraginti; apspraginti; atspraginti; išspraginti; paspraginti; perspraginti; prispraginti; suspraginti; užspraginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispraginti — 1 prisprãginti tr. Jz, Tvr; Ser daug prikepinti, priskrudinti: Tuojaus prispragino an skaurados miežių, surišo į mazgelį ir padavė tėvui BsPIII296. | refl. tr. Pns, Lp: Reikia žirnių prisisprãgint Žsl. spraginti; apspraginti; atspraginti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spraginti — 1 sprãginti ( yti Jrb, Kp), ina, ino DŽ, NdŽ, spragìnti ( yti [K]), ìna, ìno [K], Rtr, LVIII1007 caus. spragėti. 1. tr. R334, MŽ447, N, Kos59, [K], M, L, Š, NdŽ, Jrb, Skr, Jnš, Mrs, Lp, Pv pamažu kaitinti, kepinti, kad paruduotų, apskrustų:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”